In de praktijk kun je terecht voor psychosociale therapie en coaching.

Psycho sociale therapie en coaching is laagdrempelig met op korte termijn haalbare doelen. Je krijgt inzicht in bepaalde patronen en overtuigingen die niet meer helpend voor je zijn.

Ik werk vanuit het holisme; vanuit de essentie dat alles met elkaar verbonden is. Er is ook aandacht voor je sociale context; je omgeving, levensfase, de mensen om je heen.

De grote lijnen staan hieronder, het traject wat we samen doorlopen is maatwerk, kan een combinatie zijn van therapie en coaching en past bij je persoonlijkheid en specifieke hulpvraag.

 

Psychosociale therapie

Richt zich op het veranderen van gedrag en gevoel. Welke gedachtenpatronen heb je, wat wil je veranderen, het aanleren van nieuw gedrag, wat accepteer je en hoe geef je het een plek in je leven zodat je verder kunt. We maken hierbij gebruik van aspecten uit verschillende methodieken: MBCT (Mindfullness Based Cognitive therapy), Rationeel Emotieve Therapie (RET), Transactionele analyse (TA) en systeemtherapie.

 

Coaching

Richt zich minder op behandeling en meer op begeleiding bij persoonlijke ontwikkeltrajecten, loopbaanbegeleiding en als je in een arbeidsongeschiktheidstraject zitten. Het is als een steuntje in de rug om de stap te zetten en in een veilige omgeving nieuwe zienswijzen te ontdekken en uit te proberen. We maken gebruik van gesprekstechnieken, Rationeel Emotieve Therapie (RET), wandelcoaching en creatieve oefeningen.